Yaya tsawon lokacin da kyakkyawar babban tsari zai kasance? An fara samo asali a Quora - wurin da za a sami kuma raba ilimi, karfafawa mutane su koyi daga wasu kuma su fahimci duniya .

Amsa da Shane Luka, Mai Farawa